20082008
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

13

  /  

26

 

. . , (303). . (1941).
. .
, 17- , ́. ( ). 9- ( ...) . .... , ́..., .... . , , ( ). ... . : .... 1- .
. . . . , 15 . , ... . ́.... ́, .... . .... , .... : , .... ..., ..., ́... ( ); , .
 
 


,